SENIOR - DOS
Domáca Opatrovateľská Služba

Podmienky využívania služieb SENIOR - DOS

Služby je možné objednať denne, telefonicky od 8,00 h. do 18,00 h.

Služby sú poskytované na základe zmluvy o poskytovaní Opatrovateľských služieb.

Služby sa poskytujú najmenej na 5 hodiny denne, na základe dohody je možné poskytovať celodenne aj nočné opatrovanie za príplatok.

Služby klient hradí na začiatku poskytovania starostlivosti. Na konci každého mesiaca sa robí vyúčtovanie služieb a ďalší mesiac sa uhradí len toľko, koľko služieb bolo poskytnutých.

Služby poskytované SENIOR - DOS neprepláca zdravotná poisťovňa.

 

 

 

strom