SENIOR - DOS
Domáca Opatrovateľská Služba

Cenník služieb

Denné služby

  a/  v pracovných dňoch  PO - PIA od 7:00h  do 18:00h

6,50 EUR / hod.

  b/  v pracovných dňoch  PO - PIA od 18:00 h. do 7:00 h.

8,- EUR / hod.

  c/   počas víkendov a sviatkov okrem bodu d.

8 EUR / hod.

  d/   počas Vianočných sviatkov, Silvestra a Veľkej noci

10 EUR / hod.


  e/   pedikúra / manikúra pre seniorov


  f/    strihanie / holenie seniorov


  g/   ranná alebo večerná hygiéna


25 EUR

23 EUR

10 EUR


Pri opatrovaní dvoch klientov v jednej rodine
zľava 50% z účtovanej sumy pre 2. klienta

Denné služby poskytujeme minimálne od 5 hodín.


Turnusové služby

  a/  24 hodinový turnus
....... (od 7:00 do 7:00 nasl.deň)

2,50 EUR / Hod.

  b/  12 hodinový turnus
....... (od 7:00 do 19:00 alebo od 19:00 do 7:00)

4,17 EUR / Hod.

  c/   príplatok za sťažené podmienky
....... (ktoré nastanú pri prebiehajúcej službe)

1,50 EUR / hod.

  d/   počas Vianočných sviatkov, Silvestra a Veľkej noci

9 EUR / hod.

Pri opatrovaní dvoch klientov v jednej rodine
zľava 50% z účtovanej sumy pre 2. klienta
Storno poplatky

Za zrušenie služby do 24 hod.

9,- EUR / hod.

Za predčasné ukončenie už uzatvorenej a uhradenej zmluvy

30,- EUR

V prípade, že klient nenahlási zrušenie zaplatí storno poplatok
vo výške dohodnutej ceny za každý deň.
Zrušenie služieb je možné nahlásiť telefonicky, osobne, emailom.

 

strom