SENIOR - DOS
Domáca Opatrovateľská Služba

NOVINKA:

Pedikúra pre seniorov

Ponúkame seniorom ošetrovanie a pedikúru nôh doma, v domácom prostredí. Táto služba je určená hlavne imobilným seniorom, ktorí sú doma alebo v penziónoch pre seniorov.

Viac informácii tu.


Vitajte na stránkach www.senior-dos.sk

SENIOR - DOS je profesionálna opatrovateľská služba, založená na dôvernom a priateľskom vzťahu s ľudmi, ktorým sa snažíme uľahčiť a spríjemniť každý bežný deň.

Opatrovanie je pravidelná starostlivosť určená pre podporu samostatného života
seniorov v domácom prostredí. Je to pomoc seniorom a ich rodinám vysporiadať sa so záležitosťami starnutia.

Poskytujeme široký výber služieb nemedicínskeho charakteru v domácom prostredí,pre seniorov mobilných, imobilných, osamelých, ktorí potrebujú drobnú asistenciu, ktorá pomáha zabezpečiť bežný režim denného života.

Naše služby umožňujú seniorom zostať v ich 1vlastnom domove, pričom im poskytujú pocit istoty, sebestačnosti a umožňujú žiť nezávislý život.

Naším záujmom je poskytovať služby vždy na najvyššej úrovni a pre každého, komu ich poskytujeme. Zlepšujeme podmienky pre samostatnosť života a voľnosti.

Vytvárame podmienky pre utužovanie vzťahu s rodinou a priateľmi, ktorých záujem je vždy vítaný.

Máme vytvorený tím skúsených opatrovateliek, ktorých záväzkom je zabezpečiť spokojnosť každého klienta, pri akejkoľvek činnosti.

Spolupracujeme so Strediskom Prof. J. Červeňanského, ktoré poskytuje domácu rehabilitáciu pacientom s obmedzenou pohyblivosťou po operáciách, cievnych mozgových príhodách alebo úrazoch. Domácu liečebnú rehabilitáciu poskytujú kvalifikovaní fyzioterapeuti z Agentúry domácej ošetrovateĺskej starostlivosti (ADOS)

www.domacarehabilitacia.sk


Spolupracujeme  s MEDIADOS s.r.o. - agentúrou domácej ošetrovateľskej starostlivosti, Táto spolupráca nám umožňuje  skvalitniť našu opatrovateľskú činnosť. Dokážeme našim klientom zabezpečiť, odbornú ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí, klientov, ktorých stav nevyžaduje hospitalizáciu. Naši klienti a ich rodinní príslušníci ocenili túto starostlivosť, lebo sme im ušetrili stres a čas v nemocnici a na poliklinikách. MEDIADOS s.r.o. pre našich klientov zabezpečuje odber biologického materiálu na vyšetrenie /krv, moč, výtery/, ošetrovanie dekubitov, EKG, podávanie infúzii a iné .

                                                       www.mediados.sk

 

© 2008, www.senior-dos.sk
Google PageRank